[sponsored ad]
dibs
  • Definition #1:
    pag sinabing 'dibs' sa isang bagay ibig sabihin ay reserve na ang bagay na yun sa yo. sa ibang kontexto, ikaw ang may mas mataas na priority na mamimili kung alin sa choices ang sa yo, at yung mga kausap mo ay mamimili pagkatapos mo.
    ex. Friend1: tara, sakay tayo sa UV express. Friend2: dibs ako sa bintana.
    Comments
    submitted by: profM, Dec 2019


Related Terms
If you want to drive foreigners crazy, there is a legit sentence in the Filipino language that goes: "bababa ba?"
lazada