[sponsored ad]
matumal
  • Definition #1:
    kabaligtaran ng madalas. hindi madalas mangyari
    ex. pag hindi pasko, matumal ang benta namin dito sa tindahan.
    Comments
    submitted by: oppai_99, Jan 2020


If you want to drive foreigners crazy, there is a legit sentence in the Filipino language that goes: "bababa ba?"
lazada