[sponsored ad]
netizen
  • Definition #1:
    Isang tao na madalas sa social media. Ang iba ay maimpluwensya sa dami ng sumusunod sa kanila at minsan bumabatikos ng politiko, sosyal at iba pang tema ng bansa.
    Comments
    submitted by: anonymous, Nov 2018


Related Terms
If you want to drive foreigners crazy, there is a legit sentence in the Filipino language that goes: "bababa ba?"
lazada