Related Terms
Adobo was translated from Spanish word "adobar" which means "marinade". When the Spaniards came and saw the indigenous people make the dish, they referred to it as "adobo de los naturales"... or that marinated dish of the natives.
lazmall
netizen
  • Definition #1:
    Isang tao na madalas sa social media. Ang iba ay maimpluwensya sa dami ng sumusunod sa kanila at minsan bumabatikos ng politiko, sosyal at iba pang tema ng bansa.
    Comments
    submitted by: anonymous, Nov 2018


lazmall